1926856_1398251417110176_856105475_n

Họ và tên :Lê Thanh Dân

Chức vụ : Hiệu Trưởng

Đơn vị : trường tiểu học mỹ an A

Địa chỉ : ấp mỹ thị B, xã mỹ an , huyện tháp mười, tỉnh đồng tháp

sđt : 01626232779